Proje Ortakları

partner_mehmet_celikelMEHMET ÇELİKEL LİSESİ

Mehmet Çelikel Lisesi 1938’de kurulmuş karma eğitim veren bir lisedir. Türkiye’nin ilk vakıf lisesi olarak bilinir. Liseye giriş Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan giriş sınavı ile gerçekleşir. 600 öğrenci ve 50 kişilik bir öğretim kadromuz vardır. Okulumuz, seçecekleri alanda lider olmak için çaba gösteren öğrenciler yetiştirmeyi amaçlar. Tüm öğretim kadrosu, öğrencilere en iyi eğitimi verebilmek için profesyonel gelişim fırsatları arayışı içindedir.

Eğitim dili Türkçe’dir; fakat öğrenciler yabancı dil olarak İngilizce ve Almanca eğitimi de alırlar. Öğrenciler mezun olduktan sonra eğitimlerine Türkiye’nin en iyi üniversitelerinde devam ederler. Aynı zamanda okulumuzda öğrencilerin üniversiteye yerleşebilmek için İngilizce öğrendikleri ”Yabancı Dil Bölümü” bulunmaktadır. Okulumuz, FATİH PROJESİ sayesinde son teknoloji ile donatılmıştır.

Okulumuz, ilerleyecekleri alanda en iysi olmak için çaba gösteren öğrenciler yetirştirmeyi amaçlar. Okulmuzun uzun ve güzel bir geçmişi vardır ve ilk günden bugüne tüm mezunlarımız Türkiye’de sanat, politika ve eğitim alanında önemli rol oynamışlardır. Tüm şehre bakan bir tepede bulunan okulumuzun harika bir deniz manzarası vardır.

Sınıflar, ofisler ve kütüphane yeni oluşan ihtiyaçları karşılamak için sürekli yenilenmektedir. Sınıflarımızda interaktif tahta, internet ve dizüstü bilgisayarlar bulunur. Okuluzun en önemli ayırt edici özelliği zengin bir yardımcı müfredata sahip olmasıdır. Öğrenci klüpleri öğrencilerin öz güvenlerine ve öğrencilerin farklı alanlarda eğitim almalarına katkı sağlar. Okulda kazanılan bu çok yönlülük öğrencilerin profesyonel yaşamlarında doğal bir araç haline gelir.

hacettepeHACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 1998de kurulmuştur. Bölüm aynı zamanda k-12 eğitim kurumlarında bilgi teknolojisi öğretimi ile ilgili ders vermesi muhtemel öğrenciler yetiştirir. Bunun dışında bireyleri yeterli bilgi ile donatır ve eğitim sorunlarının gelişimi, organizasyonu ve çözüm kaynaklarının uygulanması konusunda onlara profesyonel gelişimleri yönünden yardımcı olur.

Öğretim, eğitmenler, sınıflar ve  yazılı, sesli ya da elektronik formda çok çeşitli öğretim kaynaklarının bulunduğu en geniş modern laboratuvarlardaki pratik uygulamaların bir kombinasyonu şeklinde gerçekleştirilir. Öğrenciler aynı zamanda eğitimlerinin bir parçası olarak  öğretim pratiği yapmak için çeşitli okullara giderler. Öğrencilerin durumu yazılı ve sözlü sınavlar, laboratuvar deneyleri, dönem projeleri, proje sunumları ve grup ödevi gibi çeşitli yollarla değerlendirilir.

Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü lisansüstü programları (mastır ve doktora) öğretme öğrenme durumlarında, bu teknolojilerin eğitim ortamlarında ve uzaktan eğitimdeki gelişimi ve yayılımında, eğitim ürünlerinin geliştirilmesinde ve alanda gerekli olan insan kaynaklarınınn eğitiminde bilgi teknolojilerinin kullanımını araştırmayı hedefler.

Evrensel değerler ışığında, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak nitelikli öğretmenler yetiştirmek; öğrencileri araştırma, eğitim ve hizmet alanında toplumun yararına çalışamaya yöneltmek.

Eğitim ve çalışmanın ayrıcalık olduğu bir bölüm olmak, ürettiğimiz bilgi ve teknoloji ile ulusal ve uluslararası medyyı eğitirken ulusal ve evrensel gelişime katkıda bulunmak.

jandulalES JANDULA

IES Jandula 1983’te kurulmuş bir devlet lisesidir. Okulumuzda 670 öğrenci ve 58 öğretmen bulunmaktadır. Öğrenciler 12 ve 18 yaş aralığındadır. OKulumuz kendini çoğunlukla ortaöğretime adamıştır: 4 yıl zorunlu ortaöğretim, üniversiteye devam etmek isteyen öğrenciler için iki yıl A seviye eğitim, biri orta seviyede ve beden eğitimi için ve diğeri daha yüksek seviyede çok platformlu uygulamaların geliştirilmesi için yürütülen iki eğitim programı vardır. Bu programlardaki öğrencilerin bazıları 18 yaşından büyüktür. Ayrıca okulumuz matematik ve yaratıcı kompozisyon üzerine Andujar yakınlarındaki farklı çevrelerden öğrencilerin katıldığı yarışmalar düzenler.

Okulumuz üç seviyede İngilizce-İspanyolca olarak iki dilde eğitim verir. Aynı zamanda, öğrenciler yabancı dil olarak Almanca ve Fransızca da öğrenebilirler. Öğrencilerimiz üniversite giriş sınavında çoğunlukla iyi puanlar alırlar. Öğretmenler de İngilizce öğretmek konusunda hayli motive olmuş durumdadırlar.

IES Jandula Trinity Sınav Merkezi olarak ikinci senesindedir. Bazı öğrenci ve öğretmenlerimiz bu sertifikayı almak için çok çaba gösterirler. Okulumuz aynı zamanda bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) merkezidir. Bu proje öğrencilere teknolojinin günlük kullanımında ilerlemeleri ve öğretmnelere bilgi ve iletişim teknolojilerini kendi metotlarına uygulamaları için harika bir imkan sunar.

aspeteASPETE PEDAGOJİK & TEKNOLOJİK EĞİTİM YÜKSEK OKULU

Aspete üniversite ayarında eş zamanlı olarak teknoloji, pedagoji eğitimi sunar. Misyonu bilgi ve iletişim teknolojilerinin pedagojik uygulamasında uygulamalı araştırmanın desteklenmesi, hizmet içi ya da ortaöğretim öğretmeni olacak kişiler için ileri eğitim ya da uzmanlaşma eğitiminin sağlanmasıdır. Aspete’nin politik beyanı Avrupada yüksek öğretim alanının değişebileceğini kabul eder ve uluslararası işbirliğini destekler.

ASPETE, bünyesinde aşağıdaki akademik bölümleri barındırır:

Eğitim Bölümü

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Eğitimi Bölümü

Makine Mühendisliği Bölümü

İnşaat Mühendisliği Bölümü

ASPETE teknoloji bölümü tarafından verilen diploma, ortaöğretimde karşılıklı disiplini öğretebilmeleri için sahiplerine bu vasfı kazandırır.

Üniversite diploması mezuniyet tezi ve alanlarında statjile birlikte sekiz yarıyılı tamamladıktan sonra öğrencilere verilir. Aspete, Yunanistan’da, bünyesinde barındırdığı branşları yoluyla pedagojik eğitim programları uygular. Bu eğitim kursları, eğiitmde lisansütü eğitim yapan öğrenci sertifikasına denktir ve bunun tamamlanmasında sonra hizmet öncesi öğretmenler- ekonomi gibi başka alanlardan mezun olanlar- ortaöğretim öğretmenleri gibi kullanma hakkına sahiptirler.

transilvaniaCOLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI “TRANSILVANIA” CLUJ-NAPOCA

Ulaşım Teknik okulu “TRANSILVANIA” bir lise ve 9.-12.sınıflara yönelik mekanik, elektronik, elektrik, inşaat, nakliye gibi alanlardan oluşan bir mesleki okuldan oluşur. Okulumuzda çoğunluğu erkeklerden oluşan, 15-19 yaş aralığında 500 öğrenci ve 45 öğretmen bulunmaktadır. Daha az tercih edilen ve yoksul sosyo-ekonomik çevreden gelen genç öğrencilere yönelik profesyonel iş hayatına daha kolay entegre olmaları için bir şans veriyoruz. Öğrencilerimizin çoğu eğitimlerine, üniversitelerde ve yüksekokullarda devam ettiler. Öğrenciler 9. sınıftan 12. sınıfa kadar İngilizce ve Fransızca öğrenirler fakat öğrenciler aynı zamanda, bir meslek okulu olduğumuzdan az miktarda tarih ve coğrafya öğrenirler.

 

tudasTudás Alapítvány

Tudás Alapítvány (bilgi vakfı) 1994’te kurulmuştur.

Hedeflerimiz:

1- Genç sanatçıları ve onların sanat segilerini desteklemek

2- Okutmanları ve araştırmacıları desteklemek

3- Kitap ve dergi yayınlamasına destek olmak

4- Farklı yayınları piyasaya sürmek

5- Bilimsel ve kültürel konferanslar düzenlemek

6- Avrupa ulusları arasındaki ilişkileri geliştirmek

7- Diğer ülkelere Macar kültürünü tanıtmak ve Macar kültürünü desteklemek

8- Yetenekli öğrencilerin çalışmalarını desteklemek

Yukarıda sıralanan hedeflerin içinde, vakıf ekonomi ve tarım tarım alanında çalışan okutman ve araştırmacıların, okulların, bu alanlarda eğitim alan öğrencilerin ve çiftçilerin rekabet gücünün geliştirilmesine özel bir önem verir; vakıf bunu ekonomi, tarım, çevre koruma, kırsal kalkınma, doğal ve kültürel değerlerin korunması; heykeller, tablolar, kitaplar, tiyatro performansları, edebiyat, müzik gibi yeni sanat alanlarını destekleyerek kültürü geliştirme,  tarihi geleneklerin korunması, buluşların desteklenmesi, halk sanatını ve kültürünün korunması ve öğrenimi, sağlıklı yaşam ve hayata karşı sağlıklı ve güzel bir tutum gibi konularda güncel bilgileri uygulayarak başarmayı amaçlar.

bagataBAGATTA Lisesi

Bagatta lisesi 1792’de kurulmuştur ve şimdi lise, dil okulu, beşeri bilimler okulu olmak üzere üç kurstan oluşur. Toplamda bine yakın öğrenci vardır. Tüm bu kurslarda amaç öğrencilere İngilizce ve Almancayı ikinci bir dil olarak öğretmektir. Bu enstitü diğer yerel enstittülerle birlikte atölyeler, kültürel etkinlikler, konferanslar, geziler, öğrenci değişim programları ve başka proje fırsatları sunmaktadır. Ertesi sabah müfredat faaliyetleri öğleden sonra eğtimi genişletmek için yabancı dil, müzik, tiyatro, spor, bilim, sanat alanlarında olmak üzere pek çok faaliyet içerir.

Okullar için uluslararası yapma sertifikası- 2010-11’den beri hala lise olan Bagatta, Lombary bölgesel okul sertifikasını, bir müfredatın tanınmasıyla, sıralanmış kültürlerarası eğitim kurslarının gelişimi ve uluslararası yapılması için almıştır.