8 Partners from 6 Countries

Turkey, Hungary, Greece, Italy, Romania, Spain,

Read More

6 Outputs

Travel Guide, E-book, Interactive Comics, Mobile Game, Data Collecting Platform, Online Open Course

Read More

17 Events

Transnational Project Meetings, Multiplier Events, Short Term Exchange of Pupils, Short Term Joint Staff Training Events, Long Term Study Mobility of Pupils

Read More

ERASMUS+ KA2 KARMA OKUL EĞİTİMİ İÇİN STRATEJİK ORTAKLIK PROJESİ

“SEARCHING FOR THE LABOURS OF HERCULES”

“Herkül’ün 12 Görevini Arıyoruz” başlıklı 2014-1- TR01-KA201- 012990 sözleşme numarası ile 2014-2017 yılları arasında Türk Ulusal Ajansı tarafından 380.206,00 Avro ile hibelendirilen Stratejik Ortaklıklar Karma Okul Eğitimi projesidir. Toplam 6 ülkeden 8 ortak ile 36 ay içerisinde, Seyahat Rehberi, e-Kitap, İnteraktif Çizgi Roman, Eğitsel Mobil Oyun, Veri Toplama Platformu ve Çevirimiçi Açık Ders olmak üzere 6 fikri çıktı üretilmiştir. Proje, mitolojik karakter Herkül’ün ölümsüz olma yolunda tüm Avrupa’yı dolaşarak tamamladığı düşünülen 12 görevi üzerine kurgulanmıştır. Proje çerçevesinde fikri çıktıların yanı sıra yenilikçi öğretme ve öğrenme metotları geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Gerek fikri çıktılar gerekse uluslararası hareketliliklerde düzenlenen eğitimler sayesinde, hem öğrenci hem de öğretmenlere öğretim sürecinde etkin teknoloji kullanımına yönelik fırsatlar sunulmuştur. Söz konusu uluslararası hareketliliklerde katılımcılar mitoloji, eski yunanca, ebru yapımı gibi dersler almış ve kültürel çeşitlilik üzerinde çalışmışlardır. Ayrıca proje kapsamında, tüm lise ortakları tarafından yürütülen eTwinning projesi sayesinde öğrenciler tarihi yerlerin önemi, Avrupa vatandaşlığı gibi konularda kazandıkları farkındalığı Web 2.0 araçlarını kullanarak birbirleriyle paylaşmışlardır. Hepsinin ötesinde, ortaya konan fikri çıktılar ve gerçekleştirilen yenilikçi uygulamalar, paydaş kurumlardaki eğitimin kalitesini arttırmış ve daha modern, dinamik, profesyonel ortamlar yaratabilecek doğrultuda kurumların kapasitelerini artırmıştır.