Fikri Çıktılar

SEYAHAT REHBERİ

Mitolojik karakter Herkül’ün seyahatlarini ve  12 görevini içeren bir seyahat rehberi, QR kodlar kapsayacak şekilde üretilmiştir. Orjinali İngilizce olarak üretilen rehber, sonrasında ortak kurum ülkelerinin dilleri  olan Türkçe, İspanyolca, Macarca, Rumence ve İtalyanca’ya çevrilmiştir. Her bir ortak kurum ülkelerindeki  12 görevle ilgili izleri taşıyan tarihi ve turistik yerleri bu rehberde anlatmış, daha sonra bu bilgileri hem kendi dillerinde hem de İngilizce okuyarak rehbere eklemiştir. Bu CD basılacak seyahat rehberine eklenmiş böylelikle rehber dijital olarak da kullanılabilir hale getirilmiştir.

İngilizce: https://issuu.com/tudas-alapitvany/docs/hercules-en

Macarca: https://issuu.com/tudas-alapitvany/docs/hercules-hu

İtalyanca: https://issuu.com/tudas-alapitvany/docs/hercules-it

Romence: https://issuu.com/tudas-alapitvany/docs/hercules-ro

İspanyolca: https://issuu.com/tudas-alapitvany/docs/hercules-es

Türkçe: https://issuu.com/tudas-alapitvany/docs/hercules-tr

İNTERAKTİF ÇİZGİROMAN

Projenin ana teması olan Herkül’ün ölümsüz olma yolunda gerçekleştirdiği 12 görevi üzerine etkileşimli bir çizgi roman üretilmiştir. Kullanıcılar, animasyon ve ses içeren ekranlar üzerine tıklayarak ve yeri geldiğinde soruları cevaplayarak hikayede ilerleyebilmektedir. Bu hikayeler proje kapsamında düzenlenen kısa dönem öğrenci değişimi sırasında verilen eğitimlerin sonucunda öğrenciler tarafından ortaya konan fikirlerle desteklenmiştir.

Herkül’ün 1. Görevi:   https://scratch.mit.edu/projects/159529109/

Herkül’ün 2. Görevi: https://scratch.mit.edu/projects/159529909/

Herkül’ün 3. Görevi:  https://scratch.mit.edu/projects/159531398/

Herkül’ün 4. Görevi:   https://scratch.mit.edu/projects/159531927/

Herkül’ün 5. Görevi:   https://scratch.mit.edu/projects/159532321/

Herkül’ün 6. Görevi:   https://scratch.mit.edu/projects/159532733/

Herkül’ün 7. Görevi:   https://scratch.mit.edu/projects/159533266/

Herkül’ün 8. Görevi:   https://scratch.mit.edu/projects/159533806/

Herkül’ün 9. Görevi:   https://scratch.mit.edu/projects/159534064/

Herkül’ün 10. Görevi:  https://scratch.mit.edu/projects/159534461/

Herkül’ün 11. Görevi:   https://scratch.mit.edu/projects/159534809/

Herkül’ün 12. Görevi:  https://scratch.mit.edu/projects/159535252/

MOBİL OYUN: HERKÜL’ÜN 12 GÖREVİ

Herkül’ün 12 görevi mitolojik hikayesinin öğretimini desteklemek üzere bir mobil oyun üretilmiştir. Oyun Herkül’ün her bir görevi, bir seviyeye denk gelecek şekilde yapılandırılmıştır. Her seviye iki kısımdan ve buna bağlı olarak iki farklı oyun türünden oluşmaktadır. İlk kısımlar Herkül’ün Avrupa’da bir görev yerinden diğerine geçişini temsil edecek şekilde koşu türündedir. İkinci kısımlarsa Herkül’ün gerçekleştireceği göreve odaklanmaktadır, hikayenin gidişatına göre Herkül karşısına çıkan canavarla dövüşmekte ya da onu yakalamak için uğraşmaktadır. Hikayenin öğretimini desteklemek üzere, oyun hikayeyi özetleyen bir animasyonla başlamaktadır.

 

Googleplay:  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Pixega.TwelveLaboursOfHercules&hl=en

App Store: https://itunes.apple.com/it/app/twelve-labours-of-hercules/id1095745177?l=en&mt=8

VERİ TOPLAMA PLATFORMU

Proje etkinliklerine ait  tüm verilerin tek bir ortamda toplandığı ve raporlandığı bir platform üretilmiştir. Platform sayesinde gerek proje katılımcılarının görüşleri gerekse proje ortaklarının raporları toplanabilmiştir. Çoktan seçmeli, açık uçlu gibi farklı soru tipleri ile anket oluşturmanın mümkün olduğu platformda, proje sürecini değerlendirebilmek adına birçok farklı konuda veri alınmıştır. Sistemde proje ortakları, kurumlarını seçtiğinde onlara özel soruların açılması; sisteme istenilen formatta dosya yükleme; raporlarını zamanında yollamayan kurumlara otomatik olarak hatırlatma e-postası gönderme gibi özellikler vardır. Verilere ilişkin raporlar hem metin hem de görsel olarak sunulmaktadır. Anket sorularına verilen yanıtları otomatik olarak hazırlanan grafikler aracılığıyla hızlıca değerlendirebilmek mümkün olmaktadır. Sistem geliştirilirken, bu alanda uzman kişilerin görüşleri alınarak kullanılabilirlik testleri gerçekleştirilmiştir.

AÇIK E-DERS: How to Integrate ICT into Classroom Practices

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğrenme-öğretme sürecine entegrasyonuna odaklanan çevrimiçi açık bir ders geliştirilmiştir. Derste Hacettepe Üniversitesi bünyesinde görev yapmakta olan alanında uzman profesörlerin anlatımlarından oluşan, görsellerle desteklenmiş videolar, çalışma kâğıtları, ek kaynaklar sunulmuştur. Ders proje ortaklarının bulunduğu ülkelerden öğretmenlerin katılımıyla

1) BİT’in eğitime entegrasyonu,

2) Entegrasyon için planlama,

3) Entegrasyon için geliştirme ve

4) Uygulama ve yansıma

modüllerini kapsayacak şekilde 4 haftalık süreçte gerçekleştirilmiştir. Ders teknolojinin öğrenme-öğretme sürecine entegrasyonu ve 21. yy öğrenci ve öğretmen özellikleriyle başlamış, etkili öğrenme ortamı ve eğitsel materyallerle devam etmiştir. Bir sonraki modülde öğretmenlere, teknoloji entegre edilmiş ders planı oluşturmaya yönelik içerik sunulmuş ve ardından öğretmenlerin kendi ders planlarını oluşturmaları istenmiştir. Uzmanlar tarafından platform üzerinden verilen dönütler doğrultusunda öğretmenlerin ders planlarına son halini vermeleri ve sonra planlarını kendi derslerinde uygulayarak yansıma yapmaları istenmiştir. Süreçte öğretmenler ders planlarına göre derste kullanacakları materyalleri geliştirmeleri ya da kullanmayı planladıkları araçları seçerek bilgi ve becerilerini geliştirmeleri için yönlendirilmiştir. Öğretmenlerin araçları kullanmaya yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmeye dönük alt etkinlikler düzenlenmiş, süreç uzmanlar tarafından takip edilmiştir. Ders sonunda tüm görevleri tamamlayan katılımcılara katılım belgesi verilmiştir.

E-KİTAP: Farklı Yanlarıyla Eğitimde BİT Entegrasyonu

Eğitime teknoloji entegrasyonuna odaklanan “Farklı Yanlarıyla Eğitimde BİT Entegrasyonu” isimli bir e-kitap hazırlanmıştır. Kitap 10 farklı üniversiteden akademisyenin hazırladığı 12 bölümden oluşmaktadır. Kitabın tasarım sürecinde hem uygulama hem de kuramsal çerçeve dikkate alınmış, kuram ve uygulama arasında bağın kurulması hedeflenmiştir. Orijinal dili İngilizce olan kitap, daha geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmak adına Türkçe olarak da hazırlanmıştır.

Editor: Prof. Dr. Yasemin Koçak Usluel

Table of Contents

Planlama Uygulama Değerlendirme (PUD) Entegrasyon Modeli

Bahadır YILDIZ

Farklı Ülkelerin Öğretim Programlarında Teknoloji Entegrasyonu

Büşra ÖZMEN

BİT Entegrasyonu Üzerine Örnek Bir Uygulama Sürecinin Tasarlanması

Denizer YILDIRIM,  Hatice ÇIRALI SARICA, Yasemin KOÇAK USLUEL

Teknoloji Entegrasyonu Sürecinde Öğretmen İnançlarının Güçlendirilmesi: Özdüzenleyici Öğrenme

Esin ERGÜN Tülin HAŞLAMAN

Mobil Uygulamaların Öğrenme Öğretme Sürecine Entegrasyonu: Öğrenme Deneyim Verileri Yaklaşımı

Fatma BAYRAK, Melanie TOMASCHKO

BİT’in Öğrenme ve Öğretme Sürecine Entegrasyonunun Planlanması: Ders Planları

Filiz MUMCU

Öğrenme Analitiklerinin Eğitim-Öğretim Sürecine Entegrasyonu

Gökhan AKÇAPINAR

BİT Entegrasyonu için Tasarlanan Bir Mesleki Gelişim Modeli

Nilüfer ATMAN USLU

Bir Çalıştay Örneğinden Hareketle Öğrenme-Öğretme Sürecine Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Entegrasyonu

Pınar NUHOĞLU KİBAR, Turgay BAŞ

ICT-Related Teacher Professional Development: Best Practices

Sarantos PSYCHARIS,  Petros GEORGIAKAKIS, Eva SAKELLARIDI

Bir Erasmus+ Projesi Çerçevesinde Eğitime BİT Entegrasyonu

Selay ARKÜN KOCADERE

Teknoloji Entegrasyon Süreci İçin Bir Öneri: Bilgi Yapılandırma Modeli

Ümmühan AVCI

E-book şu bağlantıdan indirilebilir: E-BOOK: Various Aspects of ICT Integration in Education [PDF]

E-book aşağıda görüntülenebilir:

various_aspects_of_ict_integration_in_education