8 Partners from 6 Countries

Turkey, Hungary, Greece, Italy, Romania, Spain,

Read More

6 Outputs

Travel Guide, E-book, Interactive Comics, Mobile Game, Data Collecting Platform, Online Open Course

Read More

17 Events

Transnational Project Meetings, Multiplier Events, Short Term Exchange of Pupils, Short Term Joint Staff Training Events, Long Term Study Mobility of Pupils

Read More

PROIECTUL NOSTRU

Parteneriatul nostru îşi propune să dezvolte, să creeze şi să producă materiale de învăţare-predare inovative care să poată fi folosite în diferite licee, în diferite clase şi sisteme de învăţământ , cu contribuţia unor elevi din diferite şcoli partenere.  De asemenea, cu ajutorul unei platforme de învăţare cu acces deschis, noi vom ajuta profesorii în îmbunătăţirea capacităţilor lor în ceea ce priveşte abordările inovatoare şi în implementarea acestora în predarea la clasă.

Scopul nostru este să cercetăm muncile eroului mitologic Hercule. Îi vor fi desemnate lui Hercules şi alte munci, de actualitate, astfel încât valorile culturale ale organizaţiilor partenere vor avea influenţă asupra comunităţii europene. Elevii noştri se vor concentra pe diversitatea culturală şi pe utilizarea strategică a instrumentelor IT. De asemena, ne dorim să facilităm acumularea de cunoştinţe, de către cadrele didactice din organizaţiile partenere, în ceea ce priveşte utilizarea tehnologiei în predarea la clasă. Prin supoziţie, partea absolut necesară a mitologiei a fost limba greacă veche care nu face parte din curriculum în unele din ţările partenere. De asemenea, dorim să ne ajutăm elevii să-şi ia inima în dinţi şi să înveţe greacă veche, suficient pentru a-i ajute în înţelegerea inscripţilor de pe site-urile istorice, care să fie apoi intergrate într-un joc online şi în celelalte finalităţi pe care ni le-am propus.

Experienţele acumulate în timpul întâlnirilor vor contribui la crearea de produse finale ale proiectului, precum un joc online, o revistă de benzi desenate interactivă, realizată cu ajutorul instrumentelor IT, un itinerar tematic al călătoriilor lui Hercule etc. De asemenea, dorim să ne ajutăm elevii să înveţe să respecte diversitatea culturilor, locurile istorice si ideea de cetăţenie comună europeană. Vom duce la bun sfârşit parteneriatul prin intermediul unui proiect e-twinning, astfel încât să ne ajutăm elevii să dobândească cunoştinte despre instrumente web 2.0 şi să întărim interacţiunea între parteneri.

În linii mari, ne dorim să sporim calitatea în educaţie şi să îmbunătăţim capacităţile organizaţiilor noastre, prin promovarea utilizăriiproduselor finale realizate în timpul proiectului şi să abordăm metode inovatoare în educaţie, pentru realizarea unui mediu profesional, modern şi dinamic în cadrul organizaţiilor noastre. Mai mult de atât, vrem să le oferim elevilor posibilitatea  să promoveze o mai bună înţelegere si sensibilizare faţă de diversitatea culturală, socială şi lingvistică, cu un nivel de competenţă crescut, în ceea ce privesc limbile străine şi instrumentele TIC şi să confirme aprecierea participanţilor şi abilităţile lor cu ajutorul instrumentului de referinţă european, EUROPASS.