Romania – Partners

partner_mehmet_celikelLICEUL MEHMET ҪELIKEL

Liceul Mehmet Çelikel este un liceu cu invăţământ mixt, fondat în 1938. Este cunoscut ca fiind prima şcoală de bază din Turcia. Admiterea se face în urma unor examene standard, elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale. Avem un număr de 600 de elevi şi 50 de cadre didactice. Şcoala are ca obiectiv să educe elevii astfel, încât, prin perseverenţă, să devină lideri în domeniile alese de ei. Elevii au vârste cuprinse între 14 şi 18 ani. Întreg personalul şcolii şi profesorii sunt într-un permanent proces de dezvoltare profesională, astfel încât să le poată oferi elevilor cea mai bună educaţie.

Cursurile sunt în limba turcă, dar elevii invaţă engleza sau germana ca limbi secundare. După terminarea liceului, elevii noştri ajung la universităţi de top din Turcia. De asemenea, avem catedra de limba engleză, unde elevii invaţă engleza pentru a putea ajunge la facultate. În cadrul Proiectului Fatih, şcoala a fost dotată cu echipamente tehnice de ultimă generaţie.

Şcoala are ca scop educarea elevilor astfel încât aceştia să devină lideri in domeniile alese de ei. Ea are un “pedigree” foarte bun, şi mulţi absolvenţi, începând de la înfiinţare şi până in prezent, au deţinut roluri importante în domenii precum politica, arta şi educaţia în Turcia. Localizată pe un deal care domină oraşul, clădirea şcolii are o privelişte frumoasă înspre mare.

Sălile de clasă, birourile şi biblioteca sunt continuu renovate, astfel încât să întrunească cerinţele nou apărute. Clasele sunt echipate cu table interactive, internet şi laptopuri. O caracteristică distinctivă a şcolii noastre este bogata programă extra-curriculară. Cluburile şcolare si cluburile elevilor contribuie atât la educaţia diversificată a acestora, cât şi la încrederea in propriile lor forţe. Această versatilitate dobândită la şcoală devine o caracteristica firească in ceea ce va constitui viaţa profesională ulterioară a elevilor.

hacettepeFACULTATEA DE INFORMATICĂ ŞI TEHNOLOGIE INSTRUCŢIONALĂ HACETTEPE

Departamentul de informatică si tehnologie instrucţională din cadrul facultăţii a fost înfiinţat în 1998. Acesta are ca scop pregătirea studenţilor (profesori în devenire) în predarea de cursuri de informatică şi tehnologie în grădiniţe şi şcoli cu clasele 1-12. De asemenea, studenţii vor dobândi cunoştinţe şi abilităţi profesionale în dezvoltarea, organizarea şi aplicarea resurselor pentru soluţionarea problemelor educative din şcoli.

Predarea se face printr-o combinaţie de seminarii, cursuri şi activitate practică, în laboratoare moderne, cu dotare de ultimă oră, unde este folosită o gamă variată de resurse educaţionale, în format printat, înregistrat sau electronic. Mai mult, pregătirea studenţilor constă şi în predare la clasă, în şcoli. Evaluarea acestora se face prin examene orale şi scrise, teme de laborator, prezentare si scriere de proiecte si muncă în echipă.

Programele postuniversitare ale Facultăţii (Masterat şi Doctorat) au ca scop cercetarea ştiinţifică în ceea ce priveşte folosirea tehnologiilor informaţionale în activităţi de predare-învăţare, dezvoltarea şi răspândirea acestor tehnologii în medii educaţionale şi  de învăţare la distanţă, dezvoltarea de produse educaţionale şi pregătirea oamenilor în domeniu.

Ţinând seama de valorile universale, formăm profesori foarte bine calificaţi, valorificând cunoştinţele acumulate din domeniile ştiinţei, tehnologiei şi artei, şi ne ajutăm elevii să activeze în beneficiul societăţii, in cercetare, educaţie şi servicii.

Suntem o catedră în care studiul şi munca reprezintă un privilegiu, şi ne aducem contribuţia la progresul naţional şi global, şi în acelaşi timp educăm şi formăm oameni pentru mediul naţional şi internaţional cu ajutorul informaţiilor şi tehnologiei pe care noi le-am produs.

jandulalIES Jándula

IES Jándula este un liceu fondat în 1983. Noi avem 670 de elevi, cu vârste cuprinse între 12 şi 18 ani, şi 58 de cadre didactice. Şcoala noastră are la bază învăţământul liceal: 4 ani de studii liceale obligatorii, 2 ani de studiu pentru elevii avansaţi, cei care doresc să urmeze o facultate, şi 2 programe de formare, unul de nivel mediu si celălalt de un nivel mai avansat. Primul dintre acestea este în gimnastică şi activităţi sportive, iar cel de-al doilea este în dezvoltarea de aplicaţii în toate domeniile. Unii elevi din aceste programe au mai mult de 18 ani. De asemenea, Ies Jándula organizează competiţii reuşite de matematică şi scriere creativă pentru elevii din alte localitaţi, de lângă Andújar.

Noi oferim educaţie bilingvă, engleză-spaniolă, pe 3 nivele. Elevii pot, de asemenea, să inveţe franceza sau germana ca limbi secundare. De obicei, elevii noştri obţin note bune la examenele de admitere în facultăţi. Şi profesorii sunt foarte motivaţi în învăţarea limbii engleze. IES Jandula este, pentru al doilea an, centru de examinare Trinity, şi unii dintre profesorii şi elevii noştri se străduiesc să obţină acest certificat. Şcoala noastră este, de asemenea, şi centru TIC. Acest proiect este o oportunitate excelentă pentru elevi să-şi imbunătăţească abilităţile de folosire a tehnologiei în viaţa de zi cu zi, iar profesorii să poată integra cu succes mijloacele tehnologice în predare.

 

aspete

LICEUL PEDAGOGIC ŞI TEHNOLOGIC ASPETE

ASPETE oferă educaţie pedagogică şi tehnologică competitivă, precum şi pregătire de gradul 3. Oferta liceului include promovarea cercetărilor practice în aplicaţiile pedagogice de tehnologia informaţiei şi comunicării (TIC în educaţie), educaţie tehnologică şi pedagogie, cât şi furnizarea de formare, formare avansată sau specializare la locul de muncă al profesorilor de liceu în devenire. Politica de bază a liceului ASPETE are în vedere climatul aflat în continuă schimbare al educaţiei de nivel înalt din Europa, şi încurajează cooperarea transnaţională.

ASPETE are următoarele catedre academice :

 • Catedra de Educaţie
 • Catedra de Inginerie electrică şi electronică.
 • Catedra de Inginerie Mecanică
 • Catedra de Inginerie Civilă

Diploma emisă de catedrele tehnologice din liceul ASPETE îl califică pe deţinătorul acesteia să predea disciplina corespondentă în învăţământul liceal. Ea este acordată în urma completării a 8 semestre de studii şi a prezentării finale. De asemenea, ASPETE implementează programe de pregătire pedagogică în toată Grecia, prin intermediul locaţiilor sale de pe teritoriul ţării. Aceste cursuri de formare sunt echivalente cu diploma de studii postuniversitare în educaţie, iar după absolvirea lor, viitorii profesori – absolvenţi de alte discipline, precum economia etc., sunt eligibili să aplice pentru un post în învăţământul liceal.

transilvaniaCOLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI “TRANSILVANIA”, CLUJ-NAPOCA

Colegiul Tehnic de Transporturi “Transilvania” pregăteşte elevi prin învăţământ liceal şi postliceal sau prin şcoală profesională, în domenii precum mecanic, electric, electronică şi automatizări, construcţii civile şi transporturi. Colegiul are în jur 500 de elevi, cu vârste cuprinse între 15 şi 19 ani, în majoritate băieţi, şi 45 de cadre didactice. Şcoala le oferă tinerilor elevi, care vin din zone defavorizate, sau provin din familii dezavantajate socio-economic, şansa la o integrare rapidă pe piaţa muncii. O mare parte din elevii noştri, absolvenţi ai studiilor liceale şi-au continuat studiile la facultăţi, majoritatea de profil tehnic. Chiar dacă mulţi dintre elevi provin din familii dezavantajate social, ei au şansa să studieze limbile engleză şi franceză din clasa a 9-a până în clasa a 12-a, istoria şi geografia lumii, alături de disciplinele tehnice.

tudasThe Tudás Alapítvány

Tudás Alapítvány (Fundaţia Cunoştinţelor) a fost fondată în 1994.

Obiectivele noastre sunt:

 • susţinerea tinerilor artişti şi a expoziţiilor lor de artă.
 • susţinerea asistenţilor şi a cercetătorilor
 • susţinerea publicării de cărţi şi jurnale
 • lansarea unor publicaţii numeroase
 • organizarea de conferinţe culturale şi ştiinţifice
 • cultivarea contactelor culturale între ţările europene
 • prezentarea şi susţinerea culturii maghiare peste graniţe
 • susţinerea studiilor elevilor talentaţi.

În afara obiectivelor generale deja menţionate, fundaţia acordă atenţie specială îmbunătăţirii competitivităţii între asistenţii si cercetătorii care lucrează în domenii precum economia şi agricultura, şi  studenţii de la facultăţi si colegii, care sunt educaţi în aceste domenii, şi de asemenea şi cu fermierii. Fundaţia işi doreşte să obţină aceasta prin intermediul unor cunoştinţe actuale din domeniul economiei, agriculturii, protecţia mediului, dezvoltare rurală etc., conservarea valorilor naturale şi culturale, creşterea valorilor culturale prin susţinerea noilor opere de artă ( precum: statui, tablouri, cărţi, piese de teatru, literatură, muzică etc. ), conservarea tradiţiilor istorice, susţinerea noilor descoperiri, conservarea şi studiul artei tradiţionale şi al culturii tradiţionale, învăţând ce inseamnă  o viaţă sănătoasă şi  o atitudine sănătoasă asupra vieţii.

bagataLICEUL  BAGATTA

Liceul Bagatta a fost înfiinţat în 1792, şi în prezent cuprinde 3 domenii: liceu, şcoală de limbi si şcoală de ştiinţe umane pentru un total de aproximativ 1000 de elevi. În toate domeniile menţionate, se urmăreşte studiul limbilor engleză şi germană ca limbi secundare. Instituţia oferă ateliere de lucru, activităţi culturale, conferinţe, călătorii, schimburi de experienţă şi alte proiecte, în colaborare cu instituţiile locale. Activitaţile curriculare sunt numeroase şi au menirea să dezvolte educaţia în mai multe domenii: limbi străine, muzică, teatru, sport, ştiinţe sau teatru.

Din anul şcolar 2010-11,  Liceului Bagatta i-a fost înmânat atestatul Biroului Şcolar Regional din Lombardia, în urma recunoaşterii unui curriculum pentru dezvoltarea şi internaţionalizarea cursurilor educative şi interculturale.