8 Partners from 6 Countries

Turkey, Hungary, Greece, Italy, Romania, Spain,

Read More

6 Outputs

Travel Guide, E-book, Interactive Comics, Mobile Game, Data Collecting Platform, Online Open Course

Read More

17 Events

Transnational Project Meetings, Multiplier Events, Short Term Exchange of Pupils, Short Term Joint Staff Training Events, Long Term Study Mobility of Pupils

Read More

Együttműködésünk célja, hogy a különböző partneriskolák diákjainak közreműködésével kifejlesszünk, létrehozzunk és működtessünk tanítási és tanulási anyagokat, amelyeket különböző középiskolákban lehet használni, és amelyeket át lehet alakítani különböző osztályokra és oktatási rendszerekre. A nyitott hozzáférésű tanulási felület segítségével biztosítani tudjuk a tanároknak, hogy fejleszthessék innovatív készségeiket, és hogy be tudják építeni ezeket a tapasztalatokat saját gyakorlatukba.

Arra koncentrálunk, hogy nyomozzunk a mitológiai hős, Héraklész munkáival kapcsolatban. A munkák össze lesznek kapcsolva a partnerszervezetek azon kulturális  értékeivel, amelyek befolyásolják európai közösségünket. Diákjaink figyelmének középpontjában a kulturális sokféleség mellett az IKT-eszközök stratégiai használata áll. Ezen túl lehetővé akarjuk tenni partnerszervezeteink tanári testületei számára, hogy elsajátítsák az IKT-eszközök használatának technológiáját, hogy azt tanítási munkájuk során alkalmazhassák. Feltételezhetően a mitológia tanulmányozásának elengedhetetlen része az ógörög nyelv ismerete, ami nem része a tananyagnak a partnerországok többségében. Így segíteni szeretnénk a diákságnak, hogy szedjék össze bátorságukat, hogy tanuljanak annyi ógörögöt, amivel megértik a történelmi emlékhelyeken található feliratokat, és integrálni tudják azokat az online játékba vagy más projekttermékbe.

A projekt eseményei alatt szerzett tapasztalatok eredményeként részt vesznek a projekttermékek megalkotásában: internetes játék, egy IKT-eszközökkel készített interaktív képregény, Héraklész utazásairól készült útikönyv. Célunk még segíteni a diákoknak, hogy megértsék a kultúrák sokféleségének, a történelmi helyeknek és a közös európai polgárságnak a fontosságát. A partneri közreműködést e-twinning projektként fogjuk megvalósítani, hogy a diákok megismerkedjenek a web2-eszközökkel, valamint hogy szorgalmazzuk a partnerek közötti interakciót.

Összességében fejleszteni szeretnénk az oktatás színvonalát, és javítani partneriskoláink kapacitását azzal, hogy szorgalmazzuk azoknak a termékeknek a használatát, amelyek a projekt során jöttek létre, valamint innovatív gyakorlatokat vezetünk be az oktatásban, hogy modernebb, dinamikusabb, professzionálisabb környezet jöhessen létre az együttműködő iskolákban. Ezenkívül célunk , hogy lehetővé tegyük diákjaink számára, hogy – a megnövekedett nyelvi és IKT-kompetenciáik segítségével – jobban megértsék és elfogadják a társadalmi, nyelvi és kulturális sokféleséget, és érvényesítsék a résztvevők képességeit és tudását a EUROPASS európai referenciarendszerben.