Hungary – Partners

partner_mehmet_celikelMEHMET ÇELİKEL HIGH SCHOOL

A Mehmet elikel egy 1938-ban alapított koedukált középiskola. Úgy ismert, mint Törökország első alapítványi iskolája. A felvétel alapja a Nemzeti Oktatásügyi Minisztérium által kifejlesztett középiskolai felvételi vizsgaszabvány. 600 diákunk és 50 fős tanári személyzetünk van. Az iskola célja, hogy a diákok kiválóak legyenek az általuk választott szakterületen. A tanulók 14 és 18 év közöttiek. A teljes személyzet és a tanárok folyamatosan keresik a szakmai fejlődési lehetőségeket, hogy a legjobb oktatást biztosítsák a diákoknak.

A Mehmet elikel Középiskola kiváló hírnévnek örvend, sok hajdani diák – a régebbi időktől mindmáig – kiemelkedő szerepet játszott/játszik olyan területeken, mint a politika, a művészetek és az oktatás.

Az iskola épülete egy a város fölé magasodó dombon található, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a tengerre.

Az oktatás törökül folyik, de angolt vagy német nyelvet választhatnak idegen nyelvként a diákok. Érettségi után Törökország vezető egyetemein folytatják tanulmányaikat. Van angol nyelvi laboratóriumunk, ahol a diákok azért tanulnak angolul, hogy bekerülhessenek az általuk választott egyetemre. Az iskola a „Fatih Project” keretén belül nemrégiben jutott új felszerelésekhez, eszközökhöz.

Az osztálytermek, az irodák és a könyvtár folyamatos felújítás alatt állnak, ahogy azt az újonnan felmerülő igények megkövetelik. Az osztályok interaktív táblákkal, internettel és laptopokkal is fel vannak szerelve. Az iskola egyik fontos jellemzője, hogy gazdag és változatos tanórán kívüli tevékenységek állnak a diákok rendelkezésére. Az iskolai klubok, diákklubok hozzájárulnak a diákok magabiztosságának kialakulásához, változatos oktatásához. Ez az iskolában elnyert sokoldalúság természetes eszközzé válik a diákok jövőbeli szakmai életében is.

hacettepeHACETTEPE UNIVERSITY COMPUTER EDUCATION AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY

A Haceteppe Egyetem alkalmazott számítástechnikai karát 1998-ban alapították azzal a céllal, hogy felkészítsék a jövendő tanárokat, akik számítástechnikával kapcsolatos kurzsokat tartanak majd a közokatási intézményekben. Emellett fejlesztési, szervezési témákkal és iskolákon belüli vezetési problémák megoldási forrásainak alkalmazásával is megismerkednek az itt tanuló hallgatók.

A tanítás az előadások, a szemináriumok és a laboratóriumokban végzett munkák kombinációjával folyik. A laboratóriumok a legmodernebb technológiával felszereltek, itt számos nyomtatott, rögzített és elektronikus formájú forrásanyag is megtalálható. Emellett a hallgatók képzésének része, hogy tanítási gyakorlaton vesznek részt az iskolákban. A hallgatók értékelése a szóbeli és írásbeli vizsgák, laboratóriumi feladatok, hosszútávú projektek, projektprezentációk és csoportmunka alapján történik.

A CEIT posztgraduális (MS. és PhD) program célja, hogy kutassa az információs technológiák használatát a tanulás, tanítás folyamatában, fejlessze és elterjessze ezeket a technológiákat az oktatásban és távoktatásban, illetve továbbképzést nyújtson ezen a tudásterületen.

Célunk hogy – az egyetemes értékek mentén – a modern technológia, a tudományok és a művészetek segítségével magasan kvalifikát tanárokat képezzünk, és hogy diákjaink hasznára váljanak a társadalomnak akár a kutatás, akár az oktatás vagy a szolgáltatás területén. Olyan intézmény szeretnénk lenni, ahol dolgozni és tanulni kiváltság.

 jandulalIES Jándula

Az IES Jandula egy 1983-ban alapított állami fenntartású középiskola. 670 12 és 18 év közötti diákunk és 58 tanárunk van. Főleg a középiskolai oktatásra fektetjük a hangsúlyt: a négyesztendős kötelező középiskolai oktatásra, illetve az “A”-szintű vizsgára előkészítő (egyetemre készülőknek szóló) két évre.

Néhány diákunk ezeken a képzéseken idősebb 18 évesnél. Iskolánk sikeres versenyeket szervez matematikából és és kreatív írásból Andújar környéki diákok számára.

Az IES Jándulában angol-spanyol kétnyelvű oktatásban is részt vehetnek a megfelelő nyelvi felkészültséggel rendelkezők. A diákok franciát és német nyelvet tanulhatnak második nyelvként. A végzett diákok jó eredményekkel felvételiznek az egyetemekre.

A tanárok szintén erősen motiváltak az angol tanulására; az IES Jandula idén “Trinity Nyelvvizsgaközpont” lett. Ezzel a lehetőséggel élve néhány diákunk és tanárunk nagy erőfeszítést tesz, hogy nyelvvizsgát szerezzen. Középiskolánkban IKT központ is működik. Ez a projekt kiváló lehetőség a diákok számára, hogy fejlődjenek az infokommunikációs eszközök használatában, és a tanároknak, hogy hatékonyabban alkalmazzák az infokommunikációs eszközöket a tanítás során.

aspeteASPETE HIGHER SCHOOL OF PEDAGOGIC & TECHNOLOGICAL EDUCATION

Az ASPETE egyaránt nyújt technológiai, pedagógiai és gyakorlati képzést hallagtói számára. Céljai közé tartozik, hogy elősegítse az infokommunnikációs eszközök pedagógiai alkalmazásának kutatását. Foglalkozik kutatásokkal az oktatási technológiák és a pedagógia területén, valamint a leendő és gyakorló tanárok továbbképzésével és specializációjával is. Az ASPETE küldetése, hogy a változó európai felsőoktatás kihívásainak megfelelve bátorítsa a nemzetek közötti együttműködést.

Az ASPETE karai:

 • Oktatási Kar
 • Villamosági és Elektronikai Képzők Kara
 • Gépészeti Képzők Kara
 • Építészeti Képzők Kara

A diploma, amelyet az ASPETE technológiai karai adnak, lehetővé teszik, hogy birtokosaik a középfokú oktatásban tanítsák az adott tantárgyat. A diploma feltétele: a nyolc féléves kurzus elvégzése, a diplomamunka megvédése és a szakmai gyakorlat teljesítése.

Az ASPETE – Görögország-szerte található intézményeiben – pedagógia továbbképzéseket szervez. Ez a gyakorlat és képzés pedagógiai posztgraduális képzésnek felel meg. Elvégzése után – a más egyetemi diplomával (pl. közgazdaság) rendelkező jelöltek – tanárként alkalmazhatók a középfokú oktatási intézményekben.

transilvaniaCOLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI “TRANSILVANIA” CLUJ-NAPOCA

A „Transilvania” Közlekedési Műszaki Középiskola technikai szakközépiskolai és a műszaki szakiskolai ágakból áll, és olyan szakmákat oktat mint az autószerelés, elektronika, elektrotechnika, építészet és szállítás. A szakmai képzés a 9. osztálytól 12. osztályig tart.

500 15 és 19 év közötti tanulónk van, többségük fiú, emellett 45 tanár dolgozik az intézményben. Esélyt adunk azoknak a tizenéves diákoknak, akik kevésbé előnyös vagy hátrányos társadalom-gazdasági háttérrel rendelkeznek, arra, hogy gyorsan megtalálják a helyüket a munkaerőpiacon.

Számos tanulónk egyetemen, főiskolán folytatja tanulmányait. Az iskola hátrányos helyzetű diákjai különböző osztályokban vannak. A tanulók – a 9. osztálytól a 12. osztályig – angolt és franciát tanulnak iskolánkban, de tanulnak némi történelmet és földrajzot is annak ellenére, hogy műszaki iskola vagyunk.

tudasTudás Alapítvány

A Tudás Alapítvány (Foundation of Knowledge) 1994-ben alakult. Célja:

 • fiatal művészek és művészeti tárlatok
 • oktatók és kutatók
 • könyv- és lapkiadás segítése
 • kiadványok megjelentetése
 • tudományos és művészeti konferenciák szervezése
 • az európai népek kulturális kapcsolatainak ápolása
 • a magyar kultúra külföldi megjelenítése, patronálása
 • tehetséges diákok tanulmányainak támogatása

A felsorolt általános célkitűzéseken belül külön hangsúlyt fektet az alábbiakra:

 • a gazdasági és agrárterületen dolgozó oktatók és kutatók, a gazdasági és agrár­kép­zés­ben részt vevő főiskolai, egyetemi hallgatók, az agráriumban érintett gazdálkodók ver­senypozíciójának javítása: korszerű, versenyképes ökonómiai, mezőgazdasági, kör­nyezetvédelmi, vidékfejlesztési stb. ismeretek átadásán keresztül
 • természeti és a kulturális értékek megőrzése
 • kulturális értékek gyarapítása új művészeti alkotások (szobrok, képek, könyvek, szín­há­zi bemutatók, irodalmi, zenei stb. művek) létrehozásának támogatásával
 • történelmi hagyományok ápolása
 • a népi kultúra feltárásának, megőrzésének és elsajátításának előmozdítása
 • egészséges életmódra és életszemléletre nevelés