A projekt termékei

Útikönyv

Elkészül egy útikönyv (QR-kódokkal), amely összefügg Hercules utazásaival és munkáival. Minden megszerzett információt és eredményt lefordítunk török, spanyol, görög, román, olasz és magyar nyelvre.

Az egyes közreműködők elmesélik a választott herkulesi munka történetét, bemutatják a kapcsolódó  turisztikai látványosságokat, majd létrehoznak (angolul és anyanyelvükön) egy CD-t a fenti tartalommal.

E-könyv

Egy elméleti szerkezeten keresztül bemutatásra kerülnek az IKT integrációs folyamat variánsai. Áttekintjük annak a gyakorlatát, hogyan építhető be az infokommunikációs eszközök használata a tanítási és tanulási folyamatba tartalomtól és körülményektől függően. A folyamat tartalmáról úgy adunk információt, hogy a forrásokat és elemzésüket is bemutatjuk.  Megvizsgáljuk és elemezzük az IKT használat során szerzett tanítási tapasztalatokat. A résztvevő nemzetek legjobb, a projekt során megvalósult gyakorlatait is, tartalmazni fogja az e-könyv. Az e-könyv záró fejezete azt mutatja be, hogy a kulturális különbségek hogyan befolyásolják az IKT integrációs folyamatot.

Interaktív képregény

Létrehozunk egy interaktív képregényt windows/mac számítógépekre, illetve android- és IOS-termékekre. Témánk: Herkules 12 munkája  a partnerszervezetek országának kultúrájában.  A néző/felhasználó képes lesz követni  Herkules történetét a képek érintése/kattintása által. Ezeket a történeteket a partnerszervezetek diákjai alkotják meg saját képzeletük és kultúrájuk legfontosabb elemeinek (hagyományok, ünnepek, ételek stb.) felhasználásával. Herkules munkáit animációval és hangeffektusokkal kísérve mutatja be a képregény.

Online játék

Kifejlesztünk egy online játékot, amely Héraklész 12 munkáját dolgozza fel. A játék feladatai, témái Héraklész munkáival kapcsolatosak lesznek. A játék kezdetén Héraklész Európa térképén látható, majd minden egyes munkája végrehajtásakor Európa más részére kerül. Mitológiai munkáin kívül minden szinten tájékozódhatunk az adott ország szokásairól, kultúrájáról. A diákok, akik végigjátsszák a játékot, nem csupán közös múltbéli örökségünkkel ismerkednek meg, hanem ráébredhetnek Európa kulturális sokféleségére is.

Adatgyűjtő platform

Egy adatgyűjtő platformot fogunk létrehozni, amely sorrendbe gyűjti a résztvevők adatait, hogy ellenőrizze a projekt fejlődését, és hogy értékelje a projekttevékenységeket.

Ezt a platformot majd arra is lehet használni, hogy összegyűjtse a kivitelezett kutatások eredményeit. Mind a tanárok, mind a diákok hozzáférhetnek az adatokhoz. Különböző típusú kérdéseket fog tartalmazni.

A rendszerben ugyanakkor egy szűrő fog segíteni az adatok monitorozásában. Egy előzetes vizsgálatot fogunk végezni az összegyűjtött adatokon, és ennek eredménye látható is lesz. A rendszer fejlesztése közben használhatósági  próbákat végzünk.

Nyílt online tanfolyam

Egy nyílt online tanfolyam fog a tanárok segítségéül szolgálni, hogy az infokommunikációs eszközöket integrálják a tanulásba és a tanítás folyamatába.  A tanfolyam két szakaszból áll. Az első szakaszban óravázlatok fejlesztését végzik a tanárok. A tanárok feladatokat teljesítenek, valamint ismerkednek az IKT-integráció elméleti hátterével. A tanároktól elvárható lesz, hogy kidolgozzanak IKT-támogatásos óravázlatokat saját tantárgyaikhoz. Az értékelés eredményeit a tanárok meg fogják kapni. Az értékelés segítségével – áttekintve óraterveiket – a tanárok megvalósíthatják ezeket a tanítási órákon. Ilyen módon képessé válnak arra, hogy IKT-eszközöket integráljanak módszertani eszközeik közé. A kurzus a következő modulokat tartalmazza majd: oktatástervezés, web 2.0 eszközök használata, vizuális és audioszerkesztő eszközök használata, online gyakorló és értékelő eszközök használata, oktatási játéktervező eszközök használata, tanulásmenedzselő rendszerek. Létrejön egy online tanári közösség, amely lehetővé teszi, hogy a tanárok megosszák egymással terveiket, tapasztalataikat, anyagaikat.